Szanowni Państwo Śląska Szkoła Tańca działa na rynku od 1992 roku. Istniejemy tak długo wyłącznie dzięki zaufaniu i zadowoleniu naszych klientów, którzy polecają nas innym. Nigdy nie rozsyłaliśmy spamu reklamowego oraz nigdy nie udostępniliśmy żadnych danych naszych klientów komukolwiek. RODO nakłada na nas obowiązek przestrzegania przepisów, których już dawno sami przestrzegamy od naszych początków w Internecie…

Polityka Prywatności – Śląska Szkoła Tańca Dariusz Kurzeja

§1 Postanowienia Ogólne
1.1 Administratorem danych jest firma Śląska Szkoła Tańca Dariusz Kurzeja z siedzibą w Katowicach, ul. Piastów 26/23, kod pocztowy 40-868, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 28562, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice, NIP: 634-114-86-46, REGON: 271778933, e-mail poczta@taniec.slask.pl
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2 Dla interpretacji terminów stosuje się słownik Regulamin lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu.

1.3 Na potrzeby lepszego zrozumienia Polityki Prywatności termin Uczestnik

 – zastąpiony został określeniem „Ty”

 – termin Administrator – „My” lub „Śląska Szkoła Tańca”

Termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4 W Śląskiej Szkole Tańca Dariusz Kurzeja szanujemy Twoją prywatność i dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych.

1.5 Niezbędne dane osobowe jakie musisz podać, abyśmy mogli zapewnić Tobie najlepszą obsługę to: Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy oraz ewentualnie adres e-mail.

1.6 Niektóre zajęcia mogą być rejestrowane przez instruktorów lub pracowników Śląskiej Szkoły Tańca, celem ich promocji, w przypadku gdy nie wyrażasz zgody aby twój wizerunek został zarejestrowany poinformuj o tym instruktorów przed rozpoczęciem zajęć.

§2 Administrator Danych

2.1 Śląska Szkoła Tańca jest administratorem danych osobowych kursantów, oznacza to, że jeśli jesteś naszym kursantem to w naszych systemach przetwarzamy twoje dane w postaci Imienia, nazwiska adresu e-mail i numeru telefonu.

2.2 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie:

a) z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

b) z wdrożoną Polityką Prywatności

c) w zakresie i celu niezbędnym do zapewnienia i realizowania usług oferowanych przez  Śląską Szkołę Tańca.

d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów) a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

e) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie w momencie zapisania się na nasze zajęcia lub/oraz do naszego Newsletter’a

2.3 Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2.4 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Śląskiej Szkole Tańca tj. Administratorem  Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczta@taniec.slask.pl

2.5 3. Dane będą przetwarzane w okresie 10 lat (przedawnienie roszczeń), do czasu w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach administracyjnych, w zależności co nastąpi później. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

2.6 Śląska Szkoła Tańca Dariusz Kurzeja ma obowiązek udostępniać dane osobowe oraz inne jej dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

2.7 Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

2.8 Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

2.9 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. To jest:

– pracownicy biura Szkoły/recepcji

– instruktorzy tańca

  §3 Kursant

3.1 Zapisów na zajęcia, lekcje, obozy taneczne i wszelkie oferowane przez nas usługi możesz dokonać telefonicznie, osobiście, mailowo lub za pośrednictwem mediów społecznościowych

3.2 Przed pierwszymi zajęciami zostaniesz poproszony o potwierdzenie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, jakich udzieliłeś zapisując się na zajęcia w innej formie niż osobiste zapisanie.

3.3. Jeżeli korzystasz z Newslettera naszej Szkoły, będziesz otrzymywać od nas informacje standardowo 4, do maksymalnie 6 razy w roku  w przypadku wyjątkowych wydarzeń (np. Bal na 25-lecie, Mistrzostwa Polski Południowej w Tańcu Sosnowiec 2007, Bytom 2013)

§4. Pliki Cookies

4.1 Nowa witryna internetowa www.taniec-slask.pl używa Cookies (uwaga, poprzedniawitryna www.taniec.slask.pl nie używa Cookies). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie w celach statystycznych. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

4.2 Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na lepsze dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki Cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Śląska Szkoła Tańca Dariusz Kurzeja w celu optymalizacji działań.

4.3 Na naszej witrynie www.taniec-slask.pl wykorzystujemy pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.

4.4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami Cookies jest dostępna na stronie :

Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences

Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

IE: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

UWAGA! 

Śląska Szkoła Tańca nigdy nie rozsyłała spamu, istnieje ponad 30 lat dzięki zadowolonym klientom, którzy nam zaufali i polecają nas innym. By usunąć jakiekolwiek swoje dane wystarczy, że do nas napiszesz z adresu, który chcesz usunąć.