Salsa Cubana - nasi konsultanci

Pokazali nam różnorodność Salsy, Rumby, Afrocuban Movements, poznaliśmy wszystkich Orishas, Palo, Sona Cubano…. To oni, w największym stopniu naszą wiedzę taneczną usystematyzowali, rozwinęli i nadal nas wspierają. Dla nich najserdeczniejsze podziękowania :

Nasi przyjaciele z Cypru :

  • Alberto Valdes i Andria Panagi

oraz :

  • Alfredo Garcia
  • Yeni Molinet
  • Barbara Jimenez (Barbarita)
  • Aleksander Carbo
  • Maykel Fonts
  • Daniel Pancerz – wysłał nas na pierwszy zagraniczny festiwal

People of Salsa !

Wymienione poniżej osoby, to znane i uznane autorytety promujące Salsę Cubana, u których mieliśmy przyjemność szkolić się na warsztatach, zasięgać porad na lekcjach indywidualnych lub konsultować nasze umiejętności :

Yoannis Tamayo                                        

Wilmer i Maria 

Hector Oviedo                                            

Vanessa Lacedonia 

Kirenia Cantin 

Danger Rodriguez 

Yunaisy Farray Castillo 

Seo Fernandez 

Alessia Cornacchia 

Roly Maden 

Leonardo Soler Diaz 

Madeline Rodriguez 

Mario Charon 

Eneris Mulgado 

Izrael Gutierez 

Osbanis Tejeda i Anneta Kępka 

Ismaray Chacon Tejeda 

Fredy Clan 

Yanelis Salazar Serrano 

Jorge Camaguey 

Regla Hernandez-Madej 

Leon Bembo 

Claudio Pacheco 

Izabela i Jose Torres 

Joanna Brzezina i Mirek Kosta

Agnieszka Gręźlikowska i Daniel Machalica