Taniec Towarzyski - nasi konsultanci

Zarazili nas prawdziwym tańcem, nauczyli techniki i pokazali najwyższą jakość w tańcu. To właśnie oni, w największym stopniu, rozwinęli i usystematyzowali naszą wiedzę taneczną.  Nadal nas wspierają i dla nich najserdeczniejsze podziękowania :

  • Barbara Przemieniecka – Olsztyn
  • Anna Romankiewicz – Olsztyn
  • Wojciech Przemieniecki – Olsztyn
  • Lech Romankiewicz – Olsztyn
  • Michał Zdun – Fellow ISTD Poznań

Ballroom and Latin dance sport people!

Wymienione poniżej osoby, największe znane i uznane autorytety Tańca Towarzyskiego, u których mieliśmy przyjemność szkolić się na warsztatach, zasięgać porad na lekcjach indywidualnych lub konsultować nasze umiejętności.

Geoffrey Hearn – Anglia – szkolenie sędziowskie                                        

Michael Stylianos – Anglia – szkolenie, lekcje, kupił mi krawat 😉 

Iwona Pavlović – Olsztyn – szkolenie, lekcje                                            

Michał Zdun – Poznań – szkolenie, lekcje i przygotowanie do egzaminów ISTD 

Tor Floysvick – Norwegia – szkolenie sędziowskie

Ute Streicher – Niemcy – szkolenie sędziowskie 

Karen Hilton – Anglia – szkolenie sędziowskie 

Marcus Hilton – Anglia – szkolenie sędziowskie 

Aleksandra Niewińska – Olsztyn – szkolenie 

Krzysztof Kulig – Olsztyn – szkolenie, lekcje 

Denise Weavers – Anglia – szkolenie sędziowskie 

David Sycamore – Anglia – szkolenie sędziowskie 

Krzysztof Wasilewski – Olsztyn – szkolenie sędziowskie, szkolenie, lekcje 

Karolina Felska – Olsztyn  – szkolenie sędziowskie, szkolenie

Hans Galke – Niemcy – szkolenie 

Els Porter – Anglia – szkolenie 

Richard Porter – Anglia – szkolenie 

Elizabeth Romain – Anglia – szkolenie 

Iwona Wasilewska-Suchorab – Olsztyn – lekcje 

Kazimierz Michlik – Opole – szkolenie 

Marion Brown – Anglia – przygotowanie do egzaminów ISTD 

Ivonne Taylor-Hill – Anglia – przygotowanie do egzaminów ISTD 

Bill Irwine – Anglia – szkolenie 

Wolfgang Opitz –  Niemcy – szkolenie sędziowskie

Alan Fletcher – Anglia – szkolenie sędziowskie

Lindsey Hilier – Anglia – szkolenie sędziowskie

Chris Vickers – Anglia – szkolenie sędziowskie

Sergiu Rusu – Gliwice – szkolenie sędziowskie, szkolenie

Dorota Makar – Gliwice – szkolenie sędziowskie, szkolenie

Arkadiusz Pavlović – Olsztyn – szkolenie, lekcje

Jerzy Helle – Poznań – szkolenie

Nadia Efftedal – Anglia – szkolenie sędziowskie

John Efftedal – Anglia – szkolenie sędziowskie, szkolenie, lekcje

Luca Baricchi – Anglia – szkolenie sędziowskie

Gerd Weissenberg – Niemcy – szkolenie sędziowskie

John Wood – Anglia – szkolenie sędziowskie

Monika Pawelec – Radom – szkolenie sędziowskie, szkolenie

Roman Pawelec – Radom – szkolenie sędziowskie, szkolenie

Charlotte Jorgensen – Anglia – szkolenie sędziowskie

Cheslovas Norvaisha – Litwa – szkolenie sędziowskie